Title
Gå til indhold

Vindekilde

Røsnæs

Vindekilde er et gammelt overdrevsareal, og området blev fredet allerede i 1924.

De vindformede krat på skrænterne  er måske de flotteste af deres art i Danmark.
I krattene af slåen, tjørn, vild rose, hyld og æble har græssende kvæg trådt et netværk af gange.
Krattene er spændende, men også en trussel mod de værdifulde overdrev, derfor ryddes kratbevoksninger jævnligt, når de har bredt sig for meget. I krattet finder man blandt andet blå anemone og tyndakset gøgeurt.
De tørre solbeskinnede skrænter giver grobund for spændende flora. Her findes arter, der ellers er karakteristiske for Europas stepper længere mod syd og øst. Nikkende kobjælde, og knoldet mjødurt, både bakke soløje og filtet soløje, ager-kohvede og glat rottehale er her på deres nordlige grænse af deres udbredelsesområde, de nævnte planter er sjældne i Danmark.
Det tørre og varme klima giver et  spænde og varieret insektliv, med mange iøjnefaldende dagsommerfuglearter.

Kilden i Vindekilde er normalt frostfrit året rundt og blev brugt til vandindvinding indtil 1980.
Ved kildens udløb i havet ses resterne af en sumpbæverfarm fra årene under  og efter 2. verdenskrig.


Vindekilde i sommerdragt set fra udsigtspunkt "Kig ud".

Klik på kortet og se kortudsnit over Vindekilde. Parkering er muligt på venstre hånd nogle hundrede meter efter man er kommet ind på
Kvæget er med til at give Vindekilde dets karakter ved at holde buske ned og lave gange i det eksisterende buskads.

Nedenunder: Vindekilde i efterårsfarver.

Nedenunder: Krattet i Vindekilde.

Al tekst og alle billeder på Kalundborgnatur.dk er dækket af copyright og må kun anvendes efter skriftlig tilladelse.
Tilbage til indhold