Title
Gå til indhold

Kalundborgs Natur
Kalundborg kommune dækker et areal på 604 km2 og har 160 km kystlinje. Vi har to af Danmarks største søer nemlig Saltbæk Vig og Tissø. Vi har spændende øer - Sejerø og Nekselø - der er åer og tørre overdrev, Sjællands største hedeareal, Eskebjerg Vesterlyng, med to vandreklitter, alt dette  ligger inden for kommunes grænser og alt sammen med spændende plante- og dyreliv. Sjældne arter og stor naturmæssig skønhed går hånd i hånd i hele området. Det er mit håb, at siden vil give læseren/ brugeren en både flot og informativ oplevelse af den fantastiske natur, der findes i Kalundborg kommune. Samt lyst til at gå ud og opleve naturen på egen hånd.

Det er mit håb, at brugerne kan have fornøjelse af siden og få inspiration til ture ud i naturen.
Det vil tage tid at opbygge denne hjemmeside, og jeg håber på overbærenhed overfor lokaliteter, der endnu ikke er beskrevet, eller evtentuelle fejl der er opstået undervejs.  
Følg også den tilhørende facebookside: Giv gerne  et "like" på facebooksiden! Siden er også på twitter
Kalundborgnatur har over 4000 like's på facebook - mange tak for støtten og alle de venlige og positive bemærkninger.

Opdateret april 2020  med nye billeder på  forsiden og ugens naturbilleder og naturen lige nu - God fornøjelse!
Ole Agerbæk
Agerbæk-FotoSpættet sæl Asnæs -fjordsiden

Spættet sæl er den hyppigst forekommende sælart i Danmark.
Spættet sæl er den eneste sælart, der med sikkerhed yngler i Danmark. Parringen foregår i vand i forbindelse med, at dyrene alligevel er samlet for at fælde deres pels i august-september. Hunnen er drægtig 10-11 måneder, og ungerne fødes i juni-juli.


Bjergsted Bakker Lille Skovhumle


Tømmerup Holme.

Et kronhjorte par i skumringen.


Kronhjort ved Kåstrup Holme.

En voksen han er med sine 200 kilo og 1,5 meter i skulderhøjde et imponerende syn.


Reersø
Den vestlige kyst på Reersø med de stejle kystskrænter og de gode fiskemuligheder.


Ørneparret på Magleholm i Skaridsø.
Her er ørnene set fra "Ankeret", der ligger i den østlige ende af søen.


Tårnfalk der spejder efter føde ved Flaksen på vejen mod Reersø.


Hedelyng

Hedelyngen blomster på Eskebjerg Vesterlyng. Sjællands største hedeområde.


Kejserkåbe ved Møllervænge.

Kejserkåben hører til Perlemorsommerfuglene. De kan være svære at kende fra hinanden. Hvis man, som med denne Kejserkåbe, finder dem i løvskov, vil det næsten altid være Kejserkåbe eller Skovperlemorsommerfugl.
Den favoritplante ef tidsler og senere på året hjortetryst. Æggene lægges iabrkrevner, gerne i nærheden af violer, der er larvernes foretrukne fødeemne.


Spidsen af  Røsnæs
En sommeraften på Røsnæs, med solnedgang over kattegat.


Fugledegård og sporet ved Tissø.
Tag på besøg ved formidlingscentret Fugledegård, der er en del af Naturpark Åmosen. Fugledegård mange spændende arrangementer, både natur og kulturhistorisk. Men stedet er altid et besøg værd, også når der ikke er arrangementer.
Følg f.eks. sporet ved Tissø, en tur markeret med gule pile, der fører gæsten rundt i området, og bl.a. giver mulighed for at komme tæt på Hallebyåen. Tissø er kendt for sit rige fugleliv, så tag en kikkert med.
Klik på billederne og se dem i stor størrelse.Høgeugle i Rørby.

Denne smukke høgeugle raster i øjeblikket i Sandbjergskoven ved Rørby. Uglen er en meget sjælden gæst fra der nordlige Skandinavien, hvor den yngler i nåleskovs- og birkezonen. Her lever den en tilbagetrukket tilværelse, men svigter tilgangen af smågnavere, kan høgeuglerne udvandre til områder længere sydpå, hvor de normalt ikke viser sig. De kan da også med års mellemrum nå Danmark, hvor de mest træffes i de østlige egne.

Vandstær
Vandstæren er kommet til Hallebyåen/ Åmose Å ved Øresø Mølle, den er efterhånden en fast gæst i området i vinterperioden.
Vandstæren er tilknyttet vand, oftest rindende vand hvor den dykker efter insekter. Den er let at få øje på med det hvide bryst, samt gentagne kniksende bevægelser. Vandstæren bruger både fødder og vinger til at svømme med under vandet i fødejagten. Som ren dansk fugl er den meget sjælden, kun 5 - 10 ynglepar i Danmark.Om vinteren kommer der op mod 1000 svenske vandstære til Danmark.


Helles Klint
er måske det flotteste skræntparti på Røsnæs. Skrænterne er 20 – 25 m. høje og meget stejle med dramatiske linjer. På skrænterne vokser over 100 forskellige plantearter, mange sjældne. Man kan bl.a. finde ager-kohvede og hvid okseøje, kegle limurt og blodrød storkenæb. I skrænterne yngler digesvaler.

Hærfugl
Hærfugl på Reersø.  I Danmark er den en ret sjælden gæst, med 15 – 20 observationer om året af trækfugle, oftest om foråret.
Hærfugle har tidligere ynglet i Danmark, men forsvandt fra landet i slutningen af 1800 tallet som regelmæssig ynglefugl


Bjergsted Bakker en efterårsmorgen.


Brushøns på en mark ved Gørlev.


Morgensol på Havnemarken på Asnæs.


Morgen i skoven på Asnæs.


Aktivitetshuset på Nyby havn - Røsnæs står færdigt.


Aktivitetshuset på Nyby havn - Røsnæs står færdigt.


Marsvin, i Kalundborg Fjord, set fra Ulstrup Sønderstrand på Røsnæs.
Marsvinet er den eneste hvalart, der yngler i de indre danske farvande.
Det er en af de mindste tandhvaler og kan bliv
e op til 160 cm.


Rød glente i området mellem Buerup og Halleby Ore i bakkerne øst for Tissø.


Rød glente i området mellem Buerup og Halleby Ore i bakkerne øst for Tissø.


Gravænder hviler, Tissø februar måned.

Grøn frø på Reersø.
Grøn frø repræsenterer et ganske specielt genetisk fænomen. Den er faktisk ikke en rigtig art, men derimod en hybridform mellem to arter: De to forældrearter er latterfrø og kortbenet grøn frø, som begge primært lever syd for Danmark kortbenet grøn frø, kendes slet ikke fra Danmark, mens latterfrø lever nogle enkelte steder.

Hør grøn frø her
Lydfilen åbner på en ny side.


Ung Jagtfalk ved den nordlige ende af Tissø. Jagtfalken er en sjælden gæst i Danmark.


Mia Michéle Børglum Cholewa fandti december 2015 en strandet Klumpfisk (Mola mola) på sydsiden af Asnæs.
Fisken måler godt 60 cm., og er derfor kun et lille eksemplar af arten.


"Blodmåne" - fuld måneformørkelse - over Kalundborg, ved billede 2 er den aftaget ca. 20 minutter. Både månen og stjernerne bliver trukket lidt på billederne pga. jordens rotation, og den lange lukketid på kameraet.


Havørn ved Tissø

Dådyr ved Trustrup Skov mellem Gl. Svebølle og Øresø.

Røsnæs Udvikling og Beboerforening har samarbejde med Kalundborg Kommune opført et Naturrum hvor den gamle Lecafabrik lå.
Den første del blev indviet d. 28. maj. Se mere på facebooksiden.

Se mere under Røsnæssiden.

Røsnæs Udvikling og Beboerforening har i samarbejde med Kalundborg Kommune opført et Naturrum


Spidsen af Røsnæs, set fra toppen af fyret.

Grimme ællinger – Danmarks nationalfugl.
Svaneunger, eller i H.C. Andersens terminologi ”grimme ællinger”, fra sidste år i en broget fjerdragt. De tre Knopsvaneunger søgte føde i Nekseløbugten ved Havnsø. Svaner er planteædere, både når de æder i vandet eller på markerne. Der skal store mængder føde til, en voksen hansvane kan veje op til 16 kg. I vinterperioden, hvor der kommer trækkende svaner fra andre dele af Europa, kan der være op til 70.000 knopsvaner i Danmark.
Filmen har desværre lidt vindstøj enkelte steder, min nyindkøbte vindhætte til mikrofonen var ikke kommet med i tasken

En lille film med vandstæren fra Ørresø Mølle.


Rådyr i fuldt firspring - Bauneskoven på Røsnæsspidsen


En hare på Sejerø .


Sejerø i baggrunden, ederfugle i forgrunden, set fra Sejerøfærgen.


Sejerø huser en bestand af vilde påfugle. Siden 1971 har de klaret sig selv og yngler.


Ole Agerbæk - januar 2012
Agerbæk-Foto
www.agerbaek-foto.dk


Panorama af den østlige side af Tissø, set  fra bakkerne vest for Buerup.

Denne hjemmeside inderholder data fra Geodatastyrelsen, TK/kort25 - Klassisk udgave, hentet  januar 2013.

Al tekst og alle billeder på Kalundborgnatur.dk er dækket af copyright og må kun anvendes efter skriftlig tilladelse.
Tilbage til indhold