Title
Gå til indhold

Dyrehaven

Asnæs

Asnæsspidsen, Asnæs Dyrehaven eller bare Dyrehaven, kært barn har mange navne.
Asnæsspidsen blev på foranledning af Titte Vinsand fredet i 1954.
Dyrehaven er et ca 75 ha. stort overdrev der afgræsses af kvæg fra Mindeslund. Selve overdrevet står med spredte grupper af hvidtjørn og slåen, området har ikke været opdyrket, hvilket kan ses af de mange store sten der stikker op af jorden, men plantevæksten bærer dog præg af tidligere tiders gødskning. I de små søer blev der for nogle år siden udsat klokkefrøer fra Nekselø. Klokkefrøen hvis kvækken, specielt på varme dage i foråret kan høres langt omkring, lyder, som når man puster hen over en tom flaske.
Flere steder på spidsen står ”almindelig tornblad”, der er en indtil 1,5 meter høj kraftigt tornet busk med gule ærteblomster. Blomsterne er vellugtende og dufter i retning af karamel, men planten er også meget giftig, p.g.a. stoffet cytisin. På afstand kan den forveksles med Gyvel. Almindelig tornblad er ikke så udbredt, men hvor den forekommer, er den ofte i mængder. Artens grænse for naturlig udbredelse går gennem Danmark, og i hårde vintre fryser den meget tilbage.
Der er i parkering Havnemarken for enden af Asnæs Skovvej.  For at komme ud til Dyrehaven kan man  enten følge stranden rundt mod uret, eller gå op gennem skoven og vælge stien helt til sydsiden, eller følge grusvejen til højre ud mod spidsen hvor vejen deler sig ved laden. Husk at respektere kvæget der går derude i sommerhalvåret.
Kort over Asnæs her
Kort med turforslag her
Asnæs Dyrehave med ovedrev og Hvidtjørn.


Udkig mod Dyrehaven, når man kommer via stranden fra sydsiden.

Herover: De stejle skrænter mod sydvest, der rummer nogle spændende planter.


Herunder: Dansk Astragel, en af de sjældne planter der kan ses på skræntområderne i Dyrehaven.

Herover: Et par af de mange rådyr der lever på Asnæsspidsen.


Herunder: Kantbælg, en af de sjældne skræntplanter man kan finde på spidsen af Asnæs.

Herover: Et par af de "jordfaste sten" der indikerer at området aldrig har været opdyrket.


Herunder: Der er gode muligheder for at se på fugle i Dyrehaven- her en fuglekonge.

Herover: Søerne på Asnæsspidsen rummer bl.a. klokkefrøer.


Herunder: En flok gæs letter.

Al tekst og alle billeder på Kalundborgnatur.dk er dækket af copyright og må kun anvendes efter skriftlig tilladelse.
Tilbage til indhold