Title
Gå til indhold

Asnæs

Asnæs

Halvøen Asnæs strækker sig ud i Storebælt og danner sydsiden af Kalundborg Fjord. Det er den tredjestørste odde på den sjællandske vestkyst. Sydkysten er kystlinie for Jammerland Bugt - den del af Storebælt der strækker sig langs Asnæs og ned  til Reersø.
Asnæs er domineret af de to store skove - Forskov og Vesterskov - begge skove har skovbryn helt ned til vandkanten
til begge sider. Hvor nordkysten langs fjorden er præget af prægtige store bøgetræer, er de sydlige og sydvestlige kyststrækninger præget af den evige sydvenstenvind, der former både krat og træer i karakteristiske forblæste former.
På spidsen af Asnæs findes et spændende område, kaldet Dyrehaven med både stejle skrænter, småsøer og nogle steder tæt krat af bl.a. almindelig tornblad. Skrænterne har en spændende og karaktaristisk plantevækst af bl.a. d
ansk astragel, kantbælg,  bakkejordbær og almindelig mælkeurt
I søerne på spidsen yngler blandt andet Klokkefrøer, hvis kvækken, specielt på varme dage i foråret kan høres langt omkring, lyder, som når man puster hen over en tom flaske.
Flere billeder fra Asnæs kan ses her
Kort over Asnæs kan hentes her - kortet åbner i en ny side og kan frit downloades.


Forblæste træer ved sydkysten ved en bronzealder høj i Forskoven


Ovenover: Almindelig tornblad er en indtil 1,5 meter høj kraftigt tornet halvbusk eller busk med gule ærteblomster.
Blomsterne er vellugtende og dufter i retning af karamel, men planten er også meget giftig, p.g.a. stoffet cytisin. Det er især på spidsen af Asnæs, hvor den står i store mængder, men også længere inde kan den træffes. På afstand kan den forveksles med Gyvel. Almindelig tornblad er ikke så udbredt, men hvor den forekommer, er den ofte i mængder. Artens grænse for naturlig udbredelse går gennem Danmark, og i hårde vintre fryser den meget tilbageOvenover: De karakteritiske skrænter mod syd, der mange steder har en spændende plantevækst. Man kan her finde ekseplarer af den meget sjældne "Trekløft Alant".

Asnæs har en meget stor bestand af Rådyr - her en då med kalv fotograferet i Dyrehaven på spidsen af Asnæs.

Herover: Lystfiskere ved Havnemarken på Asnæs. Havnemarken danner en naturlig havn. Her ender asfaltvejen, og der er P-plads.Spidsen af Asnæs, kaldet dyrehaven, er en god vandretur i et let udfordrende terræn.


Herunder: En flok rådyr på en stubmark på spidsen af Asnæs- tæt på Dyrehaven - I baggrunden Kalundborg Fjord og Røsnæs.

Herover: Dyrehaven ligger som fredet græsningsoverdrev med spredte grupper af Hvidtjørn og Slåen. De mange sten viser, at  overdreveet aldrig har været i dyrkning.

Herunder.: Ramsløg er en karrakterplante for den lille Randemoseskov ved Østrupvej- her kan endvidere findes Gul og Hvid Anemone, Tyndakset Gøgeurt,  Ægbladet Fliglæbe og snylteplanten Skælrod.

Al tekst og alle billeder på Kalundborgnatur.dk er dækket af copyright og må kun anvendes efter skriftlig tilladelse.
Tilbage til indhold