Title
Gå til indhold

Åerne

Åerne

Åerne.
Kalundborg kommune har mange km vandløb. Tre åer gør sig især gældende Halleby Å, Åmose Å og Tude Å. De to sidstnævnte å-stræk danner kommunegrænserne mod henholdsvis Holbæk kommune og Sorø kommune. Området syd for Skarresø hvor Åmose Å  bliver til Halleby Å, har åen i det stærkt kuperede landskab et kraftigt fald, og er præget af tidligere tiders brug af vandmøller. Området går under navnet Kongen Møller. I dag er der lavet passager så fisk uhindret kan vandre op i åerne. Åerne er hjemsted for et rigtholdigt dyre, plante og insektliv.

Ovenover: Halleby Å ved Øresø Mølle. Vinterperioden giver meget vand i åen og pga. faldet i den del af åen, en kraftig strøm.

Nedenunder: Et galleri med billeder fra åerne.

Al tekst og alle billeder på Kalundborgnatur.dk er dækket af copyright og må kun anvendes efter skriftlig tilladelse.
Tilbage til indhold